Projecten in Maastricht

Tegenover het statische, cultuurhistorische kader van Maastricht staat de dynamiek van de huidige tijd; tegenover de monumentaliteit een stad, die brandt van levensdrift. De verschillende maatschappelijke functies van Maastricht : woonstad, studentenstad, industriële agglomeratie, regionaal verzorgingscentrum, recreatiegebied en verkeersknooppunt krijgen steeds nieuwe inhoud en ontwikkelen zich in stijgende lijn. Die evolutie gaat gepaard met een proces van ruimtelijke herverdeling, van nieuwe stedebouwkundige vormgeving, dat zijn weerga niet kent in het lange verleden. Tal van ruimtelijke bouwwerken en structuren moeten wijken voor nieuwe ruimtelijke maaksels, aangepast aan het actuele behoeftenschema, het hedendaagse technische beschavingsniveau en de moderne levensstijl. Sommige aanpassingen hebben in het hedendaagse stadsbeeld grote gevolgen, het Markt-Maas project is daar een goed voorbeeld van. Ook het Belvédère-project zal zeer zeker het noordelijke stadsbeeld behoorlijk veranderen. Maar ook projecten, zoals stadskern in beweging geven het centrum van de stad een ander aanzien. Deze site geeft een overzicht van een aantal lopende projecten, waarbij de nadruk ligt op het beeldmateriaal. Zo kan niet alleen de inwoner van Maastricht maar ook de Maastrichtenaar elders op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in deze dynamische stad.
Ondertunneling A2
De verkeersdoorstroming op de A2 bij Maastricht staat al lange tijd onder druk. Daardoor komt ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht en omgeving in het geding. Om deze problemen aan te pakken is door Rijkswaterstaat, de gemeenten Maastricht en Meerssen en de provincie Limburg het project ‘A2 Maastricht’ gestart. Dit project moet een oplossing bieden.
Herontwikkeling Entre Deux. (2004-2006)
Tussen de Markt en het Vrijthof ligt de winkelpassage Entre Deux. Dit complex is in 1979 geopend als middenstandswarenhuis. Het winkelcentrum Entre Deux is op dit moment een lelijke dissonant in de Maastrichtse binnenstad. Een opwaardering van zowel de binnen- als buitenkant is daarom gewenst. Entre Deux bv, een samenwerkingsverband van AM Vastgoed en 3W Vastgoed, gaat het gebied herontwikkelen. Dit gebied bestaat grofweg uit het Entre Deux-complex, de Dominicanerkerk, het tussen beide gelegen binnenterrein, het plein voor de kerk en enkele ‘losse’ panden aan de Grote Gracht / Markt, en aan de Spilstraat. Het doel van de herontwikkeling is om de kwaliteit van het gebied te verhogen. Meer… 
Belvédère. (2007-Heden) 
De herinrichting van Belvédère, een ingewikkeld project, dat ondanks alle aandacht pas in een beginfase verkeert, zal 25/30 jaar in beslag nemen. De grenzen van de stad zijn bijna bereikt. Belvédère is nog een van de weinige gebieden, waar van een grootschalige herinrichting sprake kan zijn. Dat is een kans om het gebied uit zijn isolement te halen en om de talrijke aanwezige mogelijkheden te benutten: voor de stad en voor het gebied zelf.  
Mosae Forum  – Het MarktMaasproject. (2001-2007)  
Mosae Forum is de naam van een modern winkel- en kantorencomplex in de Binnenstad van Maastricht, tussen de Markt en de river de Maas. De naam verwijst naar het Romeinse verleden van Maastricht: Mosa is de Latijnse naam voor Maas, forum betekent marktplaats. Meer…  
Sloop en herbouw Vrijthofgarage. (2003) 
Vanwege instortingsgevaar moest de vrijthofgarage in 2002 bij elke activiteit worden ontruimd en gestut. Besloten werd om de garage te slopen en in zijn geheel te herbouwen. De ‘nieuwe’ Vrijthofgarage heeft  weer twee verdiepingen. Er kunnen nu meer auto’s in dan voorheen, omdat bij de herbouw minder ruimte vergende pilaren nodig waren om de constructie te dragen.  Meer… 
De hoge brug. (2003)  
De Hoge Brug, een fragiele loop- en fietsbrug die Céramique met de oude binnenstad zal verbinden. Een opmerkelijk hoogstandje in bruggenbouw. Het is geen eenvoudige brug om te bouwen. Een constructie zo rank, smal en sierlijk dat je het gerust fragiel mag noemen. Een solide overspanning van 164 meter, zonder ondersteuning in het water.  Meer…  
Herontwikkeling NS-station. (2003-2004) 
Vanaf 1 oktober 2003 wordt er officieel een begin gemaakt met de herontwikkeling van het NS-station in Wyck. De kosten van de herontwikkelingen bij het NS-station zijn geraamd op 52,5 miljoen euro. De gemeente Maastricht hoopt de komende anderhalf jaar de overlast te beperken, maar verwacht dat de werkzaamheden veel impact hebben op de aansluitingen op het openbaar vervoer.  Meer…  
Herinrichting Markt. (2006-2007)
Als we spreken over het project herinrichting Markt dan behoren ook de Hoenderstraat en Boschstraat hiertoe. Een plein waar allerlei evenementen en manifestaties, zoals carnaval, popconcerten, vlooienmarkten en natuurlijk de twee wekelijkse markten gehouden kunnen worden. Dat is het uitgangspunt van de herinrichting van de Markt. Dit betekent dat het plein obstakelvrij en leeg moet zijn. Omdat in Mosae Forum een ondergrondse parkeergarage is voorzien, is het mogelijk de Markt autovrij te maken. En omdat bijvoorbeeld de openbaarvervoeras parallel wordt gesitueerd aan het Stadhuis, is er straks ook meer ruimte voor terrassen.  

Comments are closed.