Vrijthofgarage

Op het markantste plein van Nederland, het Vrijthof in Maastricht, vinden gedurende het jaar diverse evenementen plaats. De in 1970 gerealiseerde ondergrondse parkeergarage bleek steeds minder bestand tegen de bovenbelasting die deze evenementen veroorzaken.
Korte bouwtijd
De acute veiligheidsproblematiek was voor de gemeente Maastricht en partner Q-park aanleiding voor volledige vernieuwbouw van de garage. Binnen het nauwe keurslijf van randvoorwaarden en gebruikerseisen is een nieuwe vijfsterren-garage ontworpen. Er moest rekening worden gehouden met allerlei zaken, zoals ontsluiting, monumentale panden in de directe omgeving, herinrichting van het plein, noodzakelijke belastingen en afwerkingsniveau. De grootste uitdaging was de extreem korte bouwtijd om de overlast in de binnenstad te minimaliseren en de gecontracteerde evenementen te kunnen laten doorgaan.
 Kolomvrij
De complexe sloop van de parkeergarage, waarbij de oude wanden met groutankers zijn gestabiliseerd, startte in januari 2003. ARCADIS regelde de documenten voor de vergunningen en was verantwoordelijk voor het bouwtechnische, constructieve en installatietechnische ontwerp, inclusief advisering en coördinatie. HS1 Architecten maakte het bouwkundig en parkeertechnisch ontwerp en projectontwikkelaar 3W Vastgoed verzorgde het projectmanagement.
Het bestaande kolommenwoud in de oude garage heeft plaatsgemaakt voor een “kolomvrije” parkeergarage met een overspanning van 14,70 meter. Het dek van de Vrijthofgarage kan nu een belasting van 1.500 kilogram per vierkante meter dragen. Er zijn extra voorzieningen getroffen waardoor de plaatsing van het reuzenrad tijdens de kermis geen risico’s oplevert.
Hoogwaardige afwerking
Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, is een ondergrondse vluchtgang in het ontwerp opgenomen. In deze gang zijn diverse publieke functies ondergebracht. De in het ontwerp geïntegreerde glazen lift bevordert het comfort zonder de sfeer op het plein nadelig te beïnvloeden. Ook is er veel aandacht besteed aan de wijze van ventileren van de garage. De rookgassen worden afgevoerd zonder de bovengrondse ambiance te verstoren.
Op verzoek van de gemeente en eigenaar Q-park is er een tweede inrit gemaakt. Het Vrijthof is nu autoluw en de overlast van auto’s op de terrassen is aan banden gelegd. De binnenzijde van de parkeergarage is hoogwaardig afgewerkt met een speciale vloercoating en aan de wanden met materialen zoals roestvast staal. De wanden in de trappenhuizen en de corridor zijn voorzien van natuursteen. Door het storten van kabelgoten in de constructiebalken, in de vorm van mantelbuizen en trekputten, zijn de plafonds helemaal vrij van kabelgoten en leidingen. In de parkeergarage bevindt zich ook een ondergrondse fietsenstalling.
Onafgebroken gewerkt
Om de overlast van sloop- en bouwwerkzaamheden voor horeca, omwonenden en winkeliers tot een minimum te beperken, heeft aannemersbedrijf Van Kan Jongen BV onafgebroken, zes dagen per week, in twee ploegen gewerkt. Voor de start van het Preuvenement in augustus 2003 lag het bovendek weer dicht en op 15 november 2003 is de parkeergarage, volgens planning, officieel opgeleverd en geopend. Ook de door ARCADIS Bomendienst (Copijn) tijdelijk verplaatste bomen stonden toen weer op hun oude plek.

Comments are closed.