Herontwikkeling NS-station (2003 – 2005)

INFORMATIE
Vanaf 1 oktober 2003 werd er officieel een begin gemaakt met de herontwikkeling van het NS-station in Wyck. Het Stationsplein aan de Spoorweglaan, vanaf het monumentale stationsgebouw tot aan de Scharnertunnel, werd in 2 jaar omgebouwd tot een aantrekkelijk en representatief plein inclusief kantoren, winkels en voorzieningen die horen bij een modern vervoersknooppunt.  Meer… 
FOTOREPORTAGES
Beelden spreken voor zich. De voortgang van het project visueel gemaakt via regelmatige fotoreportages. 
•  Beginsituatie : 7 december 2002
•  Voortgang project : 2003  2004 2005 
•  Eindsituatie : 12 februari 2006
  

Comments are closed.